Spaans Opfris gevorderden

Wat?

In deze cursus richten we ons tot cursisten die minstens TH 2 (niveau 4) achter de rug hebben en die zich willen focussen op het luisteren en het spreken in combinatie met het opfrissen van bepaalde lexicale of grammaticale onderwerpen.

Op dit niveau werken we niet met een traditionele cursus die uit een aantal hoofdstukken bestaat zoals in de voorgaande modules. We werken met thema’s die om de twee à drie weken wisselen. We gebruiken die thema’s om bepaalde woordenschat te herhalen of aan te leren. Daarnaast gaan we dieper op het onderwerp in aan de hand van luisterfragmenten en spreekoefeningen. De thema’s die aan bod kunnen komen, zijn heel ruim. Zoals bijvoorbeeld : maatschappij, vrije tijd, reizen, cultuur, natuur, samenlevingsproblematiek, gezondheid, economie, ecologie, technologie, actualiteit…..

De luisterfragmenten bestaan uit gesprekken, interviews, reportages, nieuwsfragmenten en radioprogramma’s. We proberen ook gastsprekers uit Spaanssprekende landen uit te nodigen om de beleving van de luister- en spreekvaardigheid nog authentieker te maken.

Luisteren en spreken vormen de hoofdmoot. Om de spreekvaardigheid te oefenen, gebruiken we verschillende methodes zoals : rollenspel, meningen geven, gesprekjes in kleinere of grotere groep, persoonlijke presentatie over een onderwerp dat de cursist zelf aanbrengt of een debat over een ruimer actueel onderwerp.

De module heet Opfris. Dit wil zeggen dat we ter ondersteuning bepaalde lexicale of grammaticale onderwerpen herhalen. Dit zal vooral georganiseerd worden in samenspraak met de cursist. We bekijken eerst wat nodig moet herhaald worden en we oefenen dan het onderwerp in op een interactieve manier door middel van een bespreking, een rollenspel, een klasgesprek. Ook begrijpend lezen en schrijven komen aan bod maar eerder functioneel. We lezen bijvoorbeeld een krantenartikel als basis voor een herhaling of het aanleren van nieuwe woordenschat om dan over te gaan tot een spreekoefening over het onderwerp van het artikel.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 185 voor de jaarcursussen. Via ons leerplatform ontvang je gratis heel wat extra leerstof! Zijn niet inbegrepen: eventuele (hand)boeken, dvd’s en extra gebruiksmaterialen. Die kan je aankopen via het secretariaat vanaf 1 september.

 

Campus
Tijdstip
Periode
Online
Campus: Maldegem
Tijdstip:
ma 18u10 - 21u15
Periode: 07/09/2020 - 10/06/2021
Gesloten

Ik wil me inschrijven

Bekijk hier waar en wanneer je de module kan volgen.

Infomomenten?

Extra vragen?

Zit je met prangende vragen omtrent een opleiding? Heb je een fout opgemerkt? Stuur ze via het contactformulier onze kant op!