Spaans Opfris en conversatie

Wat?

In deze module richten we ons tot cursisten die Treshold 4 (niveau 6) achter de rug hebben en zich nu willen focussen op een mondelinge module in combinatie met het opfrissen van bepaalde lexicale of grammaticale onderwerpen.

Op dit niveau werken we niet met een traditionele cursus die uit een aantal hoofdstukken bestaat zoals in de voorgaande modules. We werken met thema’s die om de 2 à 3 weken wisselen. In een eerste fase gebruiken we die thema’s om bepaalde woordenschat te herhalen of aan te leren. Daarnaast gaan we dieper in op het thema aan de hand van luisterfragmenten en spreekoefeningen.

De thema’s die aan bod kunnen komen, zijn heel ruim. Gaande van maatschappij, vrije tijd, reizen, cultuur, natuur, samenlevingsproblematiek tot gezondheid, economie, ecologie, technologie, actualiteit…..Er is ook ruimte voor de Centraal- en Latijns-Amerikaanse cultuur.

De luisterfragmenten bestaan uit gesprekken, interviews, reportages, nieuwsfragmenten en stukjes documentaire. We proberen ook gastsprekers uit Spaanssprekende landen uit te nodigen om de beleving van de luister- en spreekvaardigheid nog authentieker te maken.

Uiteraard blijven we de verschillende vaardigheden inoefenen. Het lezen zal meer en meer functioneel worden als input voor een gesprek bijvoorbeeld. Het schrijven komt echter niet meer aan bod in deze module. Luisteren en spreken vormen de hoofdmoot. Om de spreekvaardigheid te oefenen, gebruiken we verschillende methodes zoals : rollenspel, meningen geven, gesprekjes in kleinere of grotere groep, persoonlijke presentatie over een onderwerp dat de cursist zelf aanbrengt, debat over een ruimer actueel onderwerp….

Daarnaast is er ruimte om bepaalde grammaticale items te herhalen. Daar werken we eerder op vraag van de cursisten omdat de rol van de grammatica ondersteunend is in deze module en gericht op specifieke problemen van de cursist. Aan het begin van het cursusjaar bekijken we samen wat men graag herhaald wil zien en maken we een herhalingsschema op.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 185 voor de jaarcursussen. Via ons leerplatform ontvang je gratis heel wat extra leerstof! Zijn niet inbegrepen: eventuele (hand)boeken, dvd’s en extra gebruiksmaterialen. Die kan je aankopen via het secretariaat vanaf 1 september. 

Campus
Tijdstip
Periode
Online
Campus: Heist | Heistlaan
Tijdstip:
wo 18u10 - 21u15
Periode: 09/09/2020 - 10/06/2021
Gesloten

Ik wil me inschrijven

Bekijk hier waar en wanneer je de module kan volgen.

Infomomenten?

Extra vragen?

Zit je met prangende vragen omtrent een opleiding? Heb je een fout opgemerkt? Stuur ze via het contactformulier onze kant op!