Italiaans 5

Wat?

Meer nog dan in de voorgaande jaren wordt in dit leerjaar de nadruk gelegd op het communiceren: de cursist leert zich accuraat en vlot uitdrukken zowel in formele als in informele situaties. Grammaticale correctheid, accurate uitspraak en correct gebruik van de woordenschat worden aan de hand van communicatieve taakgerichte activiteiten bijgebracht.

De vaste thema’s die aan bod komen zijn:

  • Kennismaking met Italiaanse literatuur en auteurs, de Italiaanse pers (kranten en tijdschriften), een boek beschrijven ...
  • Herhaling van feesten en tradities, gebruiken en gewoontes
  • Italiaanse personages door de geschiedenis heen
  • Onbekende, ongekende en ongerepte plaatsen in Italië, fauna en flora
  • De evolutie van de Italiaanse taal 
  • Grammaticale thema’s: passieve zin, gerundio, voegwoorden, congiuntivo, passato remoto 

Bovendien proberen we elk jaar in te spelen op de actualiteit en extra’s  aan te bieden al naar gelang de interesse van de cursisten.

Vereiste voorkennis

Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de vier voorgaande jaren met succes gevolgd hebben of beschikken over de kennis die overeenkomt met dit niveau.  In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 185 voor de jaarcursussen. Via ons leerplatform ontvang je gratis heel wat extra leerstof! Zijn niet inbegrepen: eventuele (hand)boeken, dvd’s en extra gebruiksmaterialen. Die kan je aankopen via het secretariaat vanaf 1 september.

 

Ik wil me inschrijven

Bekijk hier waar en wanneer je de module kan volgen.

Infomomenten?

Extra vragen?

Zit je met prangende vragen omtrent een opleiding? Heb je een fout opgemerkt? Stuur ze via het contactformulier onze kant op!