Italiaans 7

Wat?

De aandacht gaat vooral naar de vaardigheden spreken en luisteren. We streven in deze cursus naar een grotere zelfstandigheid in spreken en dit via verschillende werkvormen (klasgeprekken, debatten, rollenspellen, …).

Luister– en videomateriaal, nieuwsberichten, artikels over actuele en culturele thema’s … vormen het vertrekpunt voor deze oefeningen.

Dit is de ideale cursus om je Italiaans verder in te oefenen, te onderhouden en tezelfdertijd te genieten van deze mooie taal en prachtige cultuur.
Grammatica komt minder aan bod maar wordt herhaald tijdens het analyseren van de fragmenten en volgens de noden en wensen van de cursist.  

Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte voor cultuur in de brede zin het woord (film, muziek, uitstap, …).

Vereiste voorkennis

Om deze cursus te kunnen volgen moet je richtgraad 2 met succes gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover dan onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 185 voor de jaarcursussen. Via ons leerplatform ontvang je gratis heel wat extra leerstof! Zijn niet inbegrepen: eventuele (hand)boeken, dvd’s en extra gebruiksmaterialen. Die kan je aankopen via het secretariaat vanaf 1 september.

 

Ik wil me inschrijven

Bekijk hier waar en wanneer je de module kan volgen.

Infomomenten?

Extra vragen?

Zit je met prangende vragen omtrent een opleiding? Heb je een fout opgemerkt? Stuur ze via het contactformulier onze kant op!