Wat leer ik in AAV

Aanvullende Algemene Vorming of AAV is de andere pendant van onze opleidingen tot een secundair diploma. Er is een vergelijking te trekken met het TSO uit het gewoon middelbaar onderwijs.

Deze opleiding is letterlijk een aanvulling op één van onze beroepsopleidingen (je moet dus zowel AAV als een beroepsopleiding volgen om het diploma te behalen). Naast algemene vakken krijg je ook ruimer maatschappelijk vormende vakken.

Algemeen vormend:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • ICT
 • Moderne Vreemde Taal (Frans en/of Engels)
 • Wetenschappen

Maatschappelijk vormend:

 • Maatschappij
 • Maatschappij, cultuur en samenleving
 • Cultuur
 • Organisatie & Samenleving

De modules worden in verschillende combinaties van contactonderwijs, gecombineerd onderwijs en afstandsonderwijs georganiseerd (overdag tijdens de week of in het weekend). Afhankelijk van deze keuze en afhankelijk van de voorkennis zal de studieduur bepaald worden. De opleiding bedraagt maixmaal 780 lestijden.

Er bestaan verschillende formules: 

 • Kort en intensief traject: 2 semesters
 • Standaardtraject overdag tijdens de week: 3 à 4 semesters
 • Afstandstraject: 4 semesters
 • andere: afhankelijk van projecten en partners

Er kan gestart worden in september of februari.

De contactlessen gaan meestal door op de campus “Sint-Andries” (hoofdzetel), maar kunnen ook plaatsvinden bij een partner (VDAB, ander CVO).

Wie nog geen diploma secundair onderwijs heeft, is vrijgesteld van inschrijvingsgeld. In andere gevallen kost een module normaal € 1,5 per lestijd qua inschrijvingsgeld.