Wat houdt de opleiding in

Altijd al gedroomd van een job in de kinderopvang, centrum voor kinderzorg, gezinsopvang, buitenschoolse opvang of kleuterklas? Op zoek naar uitdaging en werkzekerheid? In deze opleiding leer je alles over kinderen en kinderopvang tussen 0 en 12 jaar.  Je leert professioneel omgaan met baby’s en lagere schoolkinderen, stimuleert hen in de verschillende ontwikkelingen in hun leven aan de hand van aangepaste activiteiten in een aangename en speelse omgeving. 

De modules worden in gecombineerd onderwijs georganiseerd (afstandsonderwijs en contactonderwijs). Je studieduur is standaard twee jaar maar kan aangepast worden naar eigen mogelijkheden.  Een aangepast traject en/of vrijstellingen zijn in samenspraak met de trajectbegeleider.

Samen met aanvullend algemene vorming kan je het diploma begeleider in de kinderopvang behalen.  Anderzijds ontvang je enkel het certificaat waarmee je ook aan de slag kan. Instappen kan in september en februari.

De modules omvatten 1280u waarvan 640u stage:

 • Opvoeding schoolgaand kind
 • Hygiëne schoolgaand kind
 • EHBO schoolgaand kind
 • Omgaan met ouders schoolgaand kind
 • Spelorganisatie
 • Observatie schoolgaand kind
 • Diversiteit schoolgaand kind
 • Visie schoolgaand kind
 • Visie kinderopvang
 • Verzorging kinderopvang
 • Hygiëne kinderopvang
 • Omgaan jonge kind
 • Verzorging jonge kind
 • Spelorganisatie jonge kind
 • Visie jonge kind
 • Omgaan ouders jonge kind
 • Stages